SKUPAJ DO 20.000 SLEDILCEV

TOLAŽILNO NAGRADO (10 x darilni bon v vrednosti 20 €) prejmejo:

anela.luxfit,

anngela_n,

besicsanela,

cavalier_king_charles_piki,

jagodaaa88,

julijatop,

karmencolja,

m_jokic565,

majdamarovsek,

matejatrlep.


Akcija, kot je na Spleticna.si ŠE NI BILO!

Naš direktor Dejan je izbral PRAV VAS, da nam pomagate zbrati 20.000 sledilcev na našem Instagram profilu! 

Če nam do 20. 10. 2021 do 23.59 uspe zbrati 20.000 sledilcev, 
bomo PODARILI darilne bone v skupni vrednosti 400 € in EKSKLUZIVNI 20 % POPUST na Spleticna.si BREZ OMEJITVE!

Si želite biti eden izmed 20 srečnežev?

Sledite našemu Instagram profilu @spleticna.si in v komentarju objave (TUKAJ) označite vsaj 3 prijatelje/-ice, ki tega preprosto ne smejo zamuditi.

Akcija traja od 14. 10. 2021 do 20. 10. 2021 do 23:59.


SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA

Uvodne določbe

1. člen
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Skupaj do 20.000 sledilcev« (v nadaljevanju nagradna igra) , ki jo organizira Ujeda d.o.o, Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec (v nadaljevanju organizator).

2. člen
Nagradna igra bo potekala v času od 14. 10. 2021 do 20. 10. 2021 do 23:59.

3. člen 
Glavna nagrada bo podeljena, če bo Instagram profil Spleticna.si 20. 10. 2021 ob 23:59 zbral 20.000 sledilcev. Če pogoji ne bodo izpolnjeni, se podari tolažilna nagrada.

Sodelovanje v nagradni igri

4. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Med vsemi, ki bodo od 14. 10. 2021 do 20. 10. 2021 do 23:59, komentirali objavo na Instagram profilu @spleticna.si, bomo izžrebali 20 nagrajencev, ki bodo prejeli darilni bon Spleticna.si v vrednosti 20 €.
Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri. Takšne sodelujoče bo izločil.

5. člen
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

6. člen
Smatra se, da osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre, ne sodelujejo.
Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko sodeluje v nagradni igri na način, ki je določen v 3. členu teh splošnih pogojev.
Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani organizatorjev in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

7. člen
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Ujeda d.o.o. in povezanih družbah organizatorja, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Nagrada

8. člen
GLAVNA NAGRADA: Nagrada je 20 darilnih bonov Spleticna.si v vrednosti 20 €* (darilni boni so elektronski in se pošljejo na e-mail naslov nagrajenca) in koda za 20 % popust na vse izdelke**, ki bo veljala 24 ur (od 21. 10. 2021, 8:00 do 22. 10. 2021, 8:00.

*Darilni bon se lahko izkoristi za nakup vseh izdelkov na Spleticna.si. Skupni znesek v košarici mora biti višji od vrednosti darilnega bona.
**Koda za popust se lahko izkoristi na spletni strani Spleticna.si. Kode za popust ne morete izkoristiti za nakup darilnih bonov, izdelkov FOREO in izdelkov iz sekcije "NAJ CENA".

TOLAŽILNA NAGRADA: Nagrada je 10 darilnih bonov Spleticna.si v vrednosti 20 €* (darilni boni so elektronski in se pošljejo na e-mail naslov nagrajenca).

*Darilni bon se lahko izkoristi za nakup vseh izdelkov na Spleticna.si. Skupni znesek v košarici mora biti višji od vrednosti darilnega bona.

Potek žrebanja

9. člen
Žrebanje ni javno in bo izvedeno v prostorih organizatorja nagradne igre.
Žrebanje bo 21. 10. 2021 v Kisovcu ob 12. uri.
Nagrajenec bo najkasneje v 7 delovnih dneh po žrebanju objavljen na http://www.spleticna.si ter na Instagram strani Spleticna.si in obveščen o načinu prevzema nagrade.
Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku žrebanja.

10. člen
Žrebanje komisija izpelje na elektronski način preko spletne aplikacije https://commentpicker.com/. Izid žrebanja je naključen.

11. člen
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
- datumu, uri in kraju žrebanja,
- izžrebancih oz. nagrajencih,
- uri zaključka žrebanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Dodajo se izžrebani rezultati (kopija ekrana iz spletne strani https://commentpicker.com/).

12. člen
Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.spleticna.si in Instagram profilu @spleticna.si.

13. člen
Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.

14. člen
Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Obvestilo o žrebu ter prevzem nagrad

15. člen
Nagrajenec je udeleženec/ka žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili (v nadaljevanju tudi izžrebanec).
Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat v vsakem setu žrebanja, in sicer z nagrado, za katero je bil izžreban.

16. člen
Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen prek Instagrama, v roku najkasneje 7 (sedem) delovnih dni po izvedenem žrebanju.

Nagrajenec bo v obvestilu izvedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko prevzame nagrado.
Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih podjetje potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v roku 3 (tri) dni od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede katere podatke podjetje potrebuje. V kolikor podatkov ne dostavi, se izžreba drug nagrajenec/ka.

17. člen
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 delovnih dni od prejema obvestila o žrebu in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi.
Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se bo izvedlo ponovno žrebanje pod enakimi pogoji, kot se bo izvedlo vsakokratno žrebanje. Ponovno žrebanje ne bo javno.
Prejemnik nagrade iz ponovnega žrebanja bo ob prejemu nagrade obveščen na enak način, kot predhodni nagrajenec.

18. člen
Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

19. člen
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na drugo osebo.

20. člen
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

21. člen
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek enakih medijev kjer je nagradno igro objavil, obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Varstvo osebnih podatkov

22. člen
Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da družba Ujeda d.o.o., z namenom izvedbe nagradne igre v skladu z njenimi pravili in z namenom neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržuje in upravlja evidenco z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. 
Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.
Osebni podatki, ki se lahko zbirajo so: GSM številka, elektronski naslov, ime in priimek, naslov in dodatno še davčna številka posameznega nagrajenca.
Osebne podatke lahko organizator in z njim povezane osebe uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Končna določba

23. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 14. 10. 2021 ob 8:00. V času trajanja nagradne igre so pravila dostopna na spletni strani www.spleticna.si.

Kisovec, 11. 10. 2021

Ujeda d.o.o.

Prijava

Ste pozabili geslo? Poslali vam bomo novo.
Ste prvič tukaj? Ustvari nov račun.