Splošni pogoji partnerskega (affiliate) programa Spletična.si

A. Splošno o partnerskem (affiliate) programu

 1. Podjetje El nino parfum, s. r. o. (v nadaljevanju »upravljalec«) upravlja partnerski program Spletična.si za spodbujanje prodaje svojih izdelkov in storitev na spletni strani (v nadaljevanju »program«), kar zajema oglaševanje in tržno komuniciranje (»oglaševanje«) na spletni strani drugih lastnikov – programskih partnerjev.
 2. Lastnik partnerske spletne strani (v nadaljevanju »partner«) lahko na svoji strani objavi oglaševalska sporočila upravljalca. Oglaševanje more vedno vključevati povezavo do spletne strani upravljalca, namen tega je nakup.
 3. Partner bo prejemal plačila provizije, katere višina se določi in dogovori vnaprej med registracijo partnerja v program.
 4. Prijava v program poteka na naslednjem naslovu (registracija): https://signup.cj.com/member/signup/publisher/?cid=5272392
 5. Partner izjavlja, da so vse informacije, ki jih je partner sporočil pri registraciji, resnične in točne.
 6. Poleg splošnih pogojev partnerskega programa veljajo tudi ti pogoji in določila.

B. Pravila in omejitve sodelovanja partnerskega (affiliate) programa

 1. Partner lahko na svoji spletni strani objavi oglaševalsko sporočilo upravitelja. Lokacijo, vključno z obliko, mora odobriti upravljalec programa.
 2. Partner oglaševalskih sporočil ne sme objaviti v iskalnikih (npr. google.si) in ne sme poskušati pridobiti konverzije z uporabo PPC oglaševanja, kar ni v dogovoru z upravljalcem programa. Umestitev sporočila, vključno s seznamom ključnih besed, mora odobriti upravljalec programa.
 3. Oglaševalsko sporočilo ne sme biti postavljeno na spletno stran z vsebino, ki je v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije – spletno stran s pornografsko ali drugi žaljivo vsebino ali vsebino, ki bi lahko škodovala ugledu upravljalca programa. Vsebina partnerskega spletnega mesta ne sme kršiti pravic tretjih oseb. Upravljalec si pridržuje pravico, da na spletni strani partnerja resno preverja vsebino spletnega mesta in lokacijo sporočila.
 4. Partner ne sme posnemati videza spletne strani operaterja ali na kakršenkoli drug način dajati obiskovalcu vtis, da je spletno mesto v lasti ali upravljanju upravljalca programa. Logotip upravljalca in drugi materiali, ki niso neposredno del sporočila, se lahko uporabljajo le po predhodnem pisnem soglasju upravljalca. Partner ne sme uporabljati imena podjetja upravljalca, razen v povezavi z lokacijo obvestila.
 5. V povezavi s sporočilom, partner ne sme uporabljati nobenega samodejnega odpiranja spletnega mesta brez dejanja obiskovalca na strani – npr. nalaganje spletne strani ponudnika v pojavna okna, pojavna okna v iframe ipd.
 6. Dejanje obiskovalca na spletni strani partnerja mora biti rezultat njegove/njene svobodne izbire (zavestno dejanje), ne sme priti do napake pri ravnanju ali kot rezultat neizogibnega procesa.
 7. Oglaševalska sporočila se ne smejo objavljati na spletnih mestih brez vsebine in spletnih mestih, ki so bila ustvarjena izključno za predvajanje oglasov.
 8.  Partner ne sme uporabljati distribucije prek elektronskih sporočil brez predhodne odobritve upravitelja. V primeru kršitve tega pravila, partnerju ne bodo izplačane provizije, ki izhajajo iz distribucije tega sporočila. Prav tako ne sme pošiljati neželene pošte (spam) ali uporabljati druge nezakonite oblike promocije.
 9. Upravljalec ni odgovoren za delovanje povezav v sporočilu ali pri nakupu.
 10. Upravljalec ne zagotavlja minimalnega številka klikov na povezave, časa njihove izvedbe ali zagotavlja določenega zneska.
 11. Upravljalec ni odgovoren za škodo, ki so posledica napake ali okvare povezave ali trgovine. Upravljalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči neaktivnost ali dejavnost tretjih oseb.
 12. Za vsebino spletne strani partnerja je odgovoren partner.
 13. Vse kar je povezano s sporočilom in poslovanjem je ali je lahko predmet intelektualne lastnine upravljalca. Partner ni upravičen do spreminjanja, oddaje, posojanja ali prodaje drugi stranki ali ustvarjanja drugih delov ali izdelkov iz katerega drugega dela sporočila ali trgovine.
 14. Upravljalec ima pravico kadarkoli spremeniti vsebino ali obliko sporočila ali omejiti ali začasno prekiniti njegovo prikazovanje na spletni strani partnerja.

C. MOŽNOSTI UPORABE OGLAŠEVALSKIH SREDSTEV IN MEDIJEV

 1. Vsa sredstva oglaševanja, ki jih uporablja upravljalec v okviru programa, so avtorsko zaščitena. Uporaba je dovoljena le znotraj programa. Kakršnekoli spremembe ali spremembe sporočila, kot tudi oglaševalske izjave partnerja ali tretje osebe, so nedovoljene.
 2. Manipuliranje ali zloraba sporočil bo povzročila izključitev partnerja iz programa. Upravljalec si pridržuje pravico, da partnerju posreduje pravne zahtevke, ki izhajajo iz uporabe spremenjenih sporočil (npr. napačne cene).
 3. Vsaka uporaba sporočila izven programa, zlasti komercialno širjenje ali reprodukcija, je prepovedana in zahteva predhodno pisno dovoljenje upravitelja. To velja tudi za kopiranje v elektronske podatkovne baze in kopiranje na USB, CD, DVD itd. Veljajo določbe o avtorskih pravicah in drugih veljavnih zakonih.
 4. Specifikacija sporočila – (besedilo, grafika).

D. Tehnično ozadje programa

Delovanje tehnologija partnerskega programa za upravljalca zagotavlja VIV NETworks, s.r.o., ID št. 28957733, na podlagi sklenjenega pogodbenega razmerja. Za sodelovanje partnerja v programu je potrebno pogodbeno razmerje med partnerjem in družbo ValueClick International, ki upravlja javno povezovalno omrežje Commission Junction (v nadaljevanju "CJ").

Tehnična podpora je na voljo na e-mail naslovu: podpora+spleticna.si@vivnetworks.com

E. Končne določbe

Upravljalec programa si pridržuje pravico, da vse pogoje spremeni brez navedbe razloga. Spremembe veljajo 8. dan po obvestilu o spremembi. Partnerjevo nesoglasje s spremembo pogojev pomeni prekinitev pogodbenega razmerja programa pred datumov uveljavitve spremembe pogojev.

 

Če kateri pogoj ni učinkovit, ostanejo ostali pogoji nespremenjeni. Neučinkoviti pogoji bodo nadomeščeni s pogoji, ki bodo vsebinsko najbližji neučinkovitemu pogoju.

Ti pogoji začnejo veljati 21. 6. 2019.

Prijava

Ste pozabili geslo? Poslali vam bomo novo.
Ste prvič tukaj? Ustvari nov račun.