❤️ Izberite svoj ljubezenski popust!
- 22 % popust nad 85 € ➜ Koda: SRCE22
- 12 % popust nad 45 € ➜ Koda: SRCE12

Košarica

Zapri

V košarici nimate izdelkov.

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH SPLETICNA.SI

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA

Uvodne določbe

1. člen
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradnih iger na družbenih omrežjih in spletni strani Spleticna.si, ki jih organizira Ujeda d.o.o, Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec (v nadaljevanju organizator).

2. člen
Trajanje nagradnih iger je določeno v objavi nagradne igre in je lahko v izrednih razmerah podaljšano. O tem bo organizator obvestil sodelujoče v objavi.

3. člen 
Nagradne igre so lahko objavljene na Spleticna.si profilih na Facebook-u, Instagram-u, Tik Tok-u, e-novicah, e-knjižici in spletni strani www.spleticna.si. Pogoji za sodelovanje so določeni v objavi na navedenih kanalih.

Sodelovanje v nagradni igri

4. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Med vsemi, ki bodo v obdobju trajanja nagradne igre, izpolnili pogoje za sodelovanje, bo organizator izžrebal nagrajenca.
Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri. Takšne sodelujoče bo izločil.

5. člen
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

6. člen
Smatra se, da osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre, ne sodelujejo.
Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko sodeluje v nagradni igri na način, ki je določen v 3. členu teh splošnih pogojev.
Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani organizatorjev in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

7. člen
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Ujeda d.o.o. in povezanih družbah organizatorja, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Nagrada

8. člen
Nagrada je določena v objavi na kanalih, omenjenih v 3. členu Splošnih pogojev.

Potek žrebanja

9. člen
Žrebanje ni javno in bo izvedeno v prostorih organizatorja nagradne igre.
Nagrajenec bo najkasneje v 7 delovnih dneh po žrebanju objavljen na kanalih, omenjenih v 3. členu Splošnih pogojev, in obveščen o načinu prevzema nagrade.
Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre.

10. člen
Žrebanje komisija izpelje na elektronski način preko spletne aplikacije https://commentpicker.com/ in/ali spletne strani https://www.random.org/. Izid žrebanja je naključen.

11. člen
O žrebanju se vodi evidenca, ki vsebuje podatke/posnetke zaslona o izžrebancih oz. nagrajencih ter njihovi podatki.
Dodajo se izžrebani rezultati (kopija ekrana iz spletne strani https://commentpicker.com/ in/ali https://www.random.org/).

12. člen
Evidenca žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na kanalih, omenjenih v 3. členu Splošnih pogojev, kjer je bila izvedena nagradna igra.

13. člen
Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s pravili nagradne igre.

14. člen
Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Obvestilo o žrebu ter prevzem nagrad

15. člen
Nagrajenec je udeleženec/ka žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili (v nadaljevanju tudi izžrebanec).
Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat v vsakem setu žrebanja, in sicer z nagrado, za katero je bil izžreban.

16. člen
Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen na kanalih, omenjenih v 3. členu Splošnih pogojev, kjer je bila izvedena nagradna igra, v roku najkasneje 7 (sedem) delovnih dni po izvedenem žrebanju.

Nagrajenec bo v obvestilu izvedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko prevzame nagrado.
Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih podjetje potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v roku 3 (tri) dni od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede katere podatke podjetje potrebuje. V kolikor podatkov ne dostavi, se izžreba drug nagrajenec/ka.

17. člen
Za pošiljanje nagrade (prek GLS dostavne službe) nagrajencu/nagrajenki, potrebujemo naslednje podatke: ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko.

V primeru, da vrednost nagrade presega 42 €, nam mora nagrajenec za prejem nagrade poslati še davčno številko. Dobitki v nagradni igri so obdavčeni, če njihova vrednost presega 42 €. V tem primeru se izračuna akontacija dohodnine in se plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. V primeru, da se davek obračuna - vrednost nagrade presega 42 €, mora nagrajenec za pošiljanje nagrade poslati svoje podatke, vključno z davčno številko.

Zavezujemo se, da bomo podatke nagrajencev uporabili IZKLJUČNO za pošiljanje nagrade.

18. člen
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 delovnih dni od prejema obvestila o žrebu in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi.

19. člen
Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se ne izvede ponovno žrebanje.

20. člen
Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

21. člen
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na drugo osebo.

22. člen
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

23. člen
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora na kanalu, kjer je nagradno igro objavil, obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Varstvo osebnih podatkov

24. člen
Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da družba Ujeda d.o.o., z namenom izvedbe nagradne igre v skladu z njenimi pravili in z namenom neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja evidenco z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. 


Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.


Osebni podatki, ki se lahko zbirajo so: ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka in dodatno še davčna številka posameznega nagrajenca.
Osebne podatke lahko organizator in z njim povezane osebe uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Končna določba

25. člen
Pravila nagradnih iger veljajo za vse nagradne igre, ki jih objavi organizator. V času trajanja nagradne igre so pravila dostopna na spletni strani www.spleticna.si.

Kisovec, 3. 1. 2022

Ujeda d.o.o.

Spletična.si

Prijava