Soglasje za prejemanje e-novic

1. S tem dajete soglasje podjetju UJEDA, spletna prodaja, d. o. o., Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec, DŠ: SI93133901 (v nadaljevanju "Upravljalec"), da v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 2016/679 o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju "Uredba") obdeloval naslednje osebne podatke:

  • e-mail naslov

2. E-mail naslov bo obdelan za vključitev v bazo za pošiljanje komercialnih sporočil (e-novic). E-mail naslov mora biti obdelan za namene pošiljanja komercialnih sporočil (e-novic).

Ime in priimek bosta obdelana zaradi prilagajanja ciljanja in izbire vsebine komercialnih sporočil. Navedba teh podatkov ni obvezna.

3. Privolitev lahko kadarkoli prekličete, na primer pisno, prek e-mail sporočila ali s klikom na povezavo v komercialnem sporočilu (e-novicah). Preklic soglasja bo imel za posledico prenehanje pošiljanja komercialnih sporočil (e-novic).

4. Obdelavo osebnih podatkov izvaja Upravljalec, lahko pa zanj osebne podatke obdelujejo tudi naslednji obdelovalci:

  • ponudnik storitev spletnega gostovanja, podjetje TLAP s.r.o., s sedežem: č.p. 19 391 43Běleč, DŠ: 28094433
  • podjetje PragueBest s.r.o., s sedežem: Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, DŠ: 257 70 438
  • alternativno tudi drugi Obdelovalci, s katerimi ima Upravljalec ustrezno sklenjeno pogodbo o obdelavi.

5. Upoštevajte, da imate v skladu z Uredbo pravico:

  • od nas zahtevati informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo,
  • od nas zahtevati dostop do teh podatkov in jih posodobiti ali popraviti ali zahtevati omejitev obdelave,
  • od nas zahtevati izbris teh osebnih podatkov – Upravljalec bo izbris izvedel, če ta izbris ni v nasprotju z zakonskimi predpisi ali njegovimi zakonitimi interesi,
  • o prenosljivosti podatkov in pravico zahtevati kopijo obdelanih osebnih podatkov,
  • vložiti pritožbo na Informacijskega pooblaščenca in pravico do učinkovitega sodnega varstva, če menite, da so vam bile kršene pravice iz uredbe zaradi obdelave osebnih podatkov v nasprotju z uredbo.

 

Dostava:
Plačilo:
Certifikat:
Made with by PragueBest